MY ALBANIA


Land of eagles

our common home

Kalendari i festave zyrtare

Banka Qendrore

Bankat Tregtare

Shërbime elektronike

Hotel, space, car boat, tour or transfer

Pune, imobiliare, mjete motorike

IMC Rent Car

Portali qeveritar e-Albania është një portë unike në internet ku qytetarët, bizneset dhe vetë nëpunësit e administratës publike mund të përftojnë shërbime elektronike.

Nëse keni nevojë për ndihmë dhe dëshironi për të përfituar nga shërbimet elektronike të ofruara nga ky portal mund të vizitoni faqen e internetit më poshtë:

ALB Partner

ALB Partner è il partner ideale per le imprese italiane che vogliono espandersi o avviare progetti di business vincenti in Albania.

RADIO ONLINE

Le persone che incontri sono come le canzoni alla radio: per alcune alzi il volume, per altre cambi stazione.

RADIO 24

La radio de Il sole 24 ORE

RADIO MARIA ITALIA

Una voce cristiana

RADIO ITALIA

Solo musica italiana

RADIO MARIA ALBANIA

Në gjuhën shqipe që nga viti 2003