SISTEMI BANKAR NË SHQIPËRI

Sistemi Bankar në Shqipëri është organizuar në dy nivele:

 • Banka Qendrore
 • Bankat Tregtare

Banka e Shqipërisë është banka qendrore, e cila me anë të selisë qendrore në Tiranë dhe disa degëve të saj në rrethe mbulon të gjithë vendin. Banka e Shqipërisë është autoriteti i vetëm përgjegjës për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar në Shqipëri. Ky autoritet është gjithashtu përgjegjës për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e subjekteve financiare jobanka, shoqërive të kursim – kreditit e unioneve të tyre dhe zyrave të këmbimit valutor që ushtrojnë veprimtari bankare ose veprimtari të tjera financiare në Republikën e Shqipërisë.

Bankat tregtare janë banka të nivelit të dytë dhe janë të vetmet institucione financiare që ushtrojnë njëkohësisht veprimtarinë e pranimit të depozitave monetare dhe veprimtarinë e kredidhënies. Përveç këtyre veprimtarive, bankat ofrojnë shërbime pagesash dhe ushtrojnë veprimtari të tjera finanziare, ku, ndër këto mund të përmendim veprimet nëpërmjet internetit, përdorimin i kartave të debitit dhe kreditit, ATM për tërheqjen/depozitimin e parave, arkëtime dhe pagesa për llogari të të tretëve, këshillime finanziare, etj.

Aktualisht në Shqipëri operojnë 11 banka të nivelit të dytë, pjesa më e madhe e të cilave janë me kapital të huaj.  Më poshtë mund të gjeni emrat e bankave të licencuara nga Banka e Shqipërisë shoqëruar nga website përkatës për secilën prej tyre.

 

Bankat tregtare që operojnë në Shqipëri

 1. Banka Amerikane e Investimeve sh.a. – https://www.abi.al
 2. Banka Credins sh.a. – https://www.bankacredins.com/
 3. Banka e Bashkuar e Shqipërisë sh.a. – https://www.uba.com.al/
 4. Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a. – https://www.fibank.al/
 5. Banka Intesa Sanpaolo Albania sh.a. – https://www.intesasanpaolobank.al/
 6. Banka Kombëtare Tregtare sh.a. – https://www.bkt.com.al/
 7. Banka OTP Albania sh.a – https://www.otpbank.al/
 8. Banka Procredit sh.a. – https://www.procreditbank.com.al/
 9. Banka Raiffeisen sh.a. – https://www.raiffeisen.al/
 10. Banka Tirana sh.a. – https://www.tiranabank.al/
 11. Banka Union s h.a. – https://www.unionbank.al/

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system,
 for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning”. 
- Henry Ford -

2 thoughts on “SISTEMI BANKAR NË SHQIPËRI”

 1. Itís nearly impossible to find experienced people on this subject, but you sound like you know what youíre talking about! Thanks

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *